Dnia 20 czerwca odbędzie się event Flow Challenge o charakterze sportowo-towarzyskim na szczecińskiej miejscówce “Warszewo“. Spotkanie będzie zorganizowane w stylu freerajdowo-slopestylowego JAMU. Zawodnicy będą się zmagać w różnych kategoriach: 1. Najbardziej stylowy przejazd po wyznaczonej trasie. 2. Najlepszy trick. a dla rozbitków przewidujemy także trzecią kategorię – Najlepsza gleba. Trzeba wspomnieć, że chcemy zrobić nowatorską kategorię – najlepsze zdjęcie. Fotografowie obecni na zawodach po całym dniu cykania fotek przedstawiają sędziom wybrane przez siebie 3 najlepsze zdjęcia. Sędziowie mają za zadanie wybrać jedno najlepsze z pośród wszystkich.Wpisowe na zawody będzie wynosić 20zł. Cała impreza odbędzie się przy dobrej muzie i w niezapomnianym klimacie.

Planowany harmonogram zawodów wygląda następująco:

10:00 – odprawa techniczna (zawodnicy, organizatorzy, sędziowie)
10:15 – otwarcie trasy na treningi dla zawodników zweryfikowanych. (Zawodnicy niezapisani w zawodach nie mają prawa korzystać z przeszkód.)
10:00 – 12:00 – zapisy zawodników, wydawanie numerów startowych
12:00 – oficjalne otwarcie zawodów
12:00 – 14:00 – przejazdy oceniane przez sędziów w kat. najbardziej stylowy przejazd po wyznaczonej trasie.
14:00 – 16:00 – przejazdy oceniane przez sędziów w kat. najlepszy trick.
10:15 – 16:00 – fotografowie w akcji.
16:15 – fotografowie zgłaszają swoje zdjęcia sędziom.
17:00 – uhonorowanie najlepszych zawodników!

(harmonogram może ulec lekkim modyfikacjom w dniu zawodów będzie to
uwarunkowane ilością zawodników bądź to złymi warunkami atmosferycznymi).

UWAGA: osoby poniżej 18 roku życia, muszą mieć oświadczenie od rodziców lub opiekunów oraz muszą być z rodzicem bądź opiekunem podczas trwania zawodów. Prawny opiekun ponosi całkowitą odpowiedzialność za zawodnika niepełnoletniego.

INFORMACJE DOTYCZĄCE TRASY:

Miejscówka wymagała dużej opieki łopatologicznej oraz inżynierskiej, została już przygotowana do użytkowania i trenowania. W planach mamy jeszcze usypanie kilku miłych przeszkód. Wszystkie hopy są dość sporych rozmiarów jednak posiadają stoliki zabezpieczające przed niedolotami. W trakcie budowy jest linia przejazdu dla osób zaczynających swoje przygody z extremalnym kolarstwem.