Mistrzostwa Polski w Four Crossie 2013

Już w najbliższą sobotę (13 lipca) na Słonecznej Polanie w Szczawnie-Zdroju odbędą się Mistrzostwa Polski w Four Crossie 2013. Kwalifikacje rozpoczną się o 15:00, a wyścigi finałowe – godzinę później. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku mistrzowskie tytuły na tym samym torze wywalczyli Piotr Paradowski (kat. Elita), Gustaw Dądela (kat. Junior) i Natalia Morgała (kat. Kobiety Open).

Oto pełny regulamin i program zawodów:

1. ORGANIZATOR

Uzdrowiskowa Gmina Miejska z Burmistrzem Tadeuszem Wlaźlakiem oraz Klub Kolarstwa Górskiego MTB Wieża Anna – Szczawno-Zdrój

2. KLASA WYŚCIGU
Mistrzostwa Polski

3. UCZESTNICTWO

W zawodach prawo startu mają zawodnicy posiadający licencje UCI w kategoriach: Elita (19+), Juniorzy (15-18) oraz Kobiety Open.

4. BIURO ZAWODÓW

Biuro zawodów będzie czynne w dniu 13.07.2013 r. od godz. 10:00 do 13:00 na Słonecznej Polanie w namiocie przy linii mety.

5. TRENINGI

Oficjalne treningi dozwolone są wyłącznie po kontroli licencji, zakończeniu wszystkich formalności rejestracyjnych i wydaniu numerów startowych. Podczas treningu zawodnik musi mieć numer startowy na rowerze. Treningi oficjalne odbędą się zgodnie z programem minutowym podanym w punkcie 10.

6. KLASYFIKACJA

Klasyfikacja będzie prowadzona zgodnie z przepisami sportowymi PZKol.

7. NAGRODY

Nagrodami będą koszulki Mistrzów Polski oraz Puchary i Medale Mistrzostw Polski dla pierwszych trzech zawodników w każdej kategorii.

8. CEREMONIA DEKORACJI

Ceremonia dekoracji odbędzie się zgodnie z programem podanym w punkcie 10.

9. KARY I WYMOGI SPORTOWE

Niesportowe zachowanie podczas zawodów będzie karane. W zakresie kar obowiązują przepisy sportowe UCI i PZKol. Zabrania się treningów na trasie w czasie nieprzewidzianym niniejszym regulaminem oraz podczas rozgrywania wyścigów pod rygorem dyskwalifikacji. Do nakładania kar na zawodników upoważniony jest Sędzia Główny.

10. MINUTOWY PROGRAM ZAWODÓW

10:00 – 13:00 Zapisy
12:30 – 13:30 Trening
13:30 – 14:15 Trening z bramką startową
14:30 – 14:50 Odprawa techniczna i oficjalne otwarcie Mistrzostw Polski
15:00 – 15:45 Indywidualne przejazdy eliminacyjne na czas
16:00 – 17:30 Wyścigi finałowe
17:45 – Ogłoszenie wyników i zakończenie Mistrzostw Polski

11. TRASA

Trasa zlokalizowana jest w Szczawnie-Zdroju przy ul. Narciarskiej. Długość trasy – 400 metrów, różnica wysokości – 40 metrów.

12. KWALIFIKACJE I FINAŁY

Kolejność startów w kwalifikacjach ustala organizator na podstawie aktualnego rankingu PZKol. Wyścigi finałowe rozegrane zostaną zgodnie z przepisami UCI na podstawie wyników kwalifikacji.

13. ZASADY FINANSOWANIA

Zawody Mistrzostw Polski finansowane są przez Uzdrowiskową Gminę Miejską Szczawno-Zdrój. W celu promocji four crossu opłaty wpisowe od zawodników nie będą pobierane.Podczas zawodów obowiązują przepisy antydopingowe UCI i PZKol.

17. WYKAZ SZPITALI W POBLIŻU TORU FOUR CROSS

Zawodnicy, którzy podczas zawodów doznają poważnych urazów zostaną odwiezieni do Szpitala Wojewódzkiego im. A. Sokołowskiego w Wałbrzychu, ul. Sokołowskiego 4, tel. 074 6489742. Kierownik ekipy, której zawodnik został odwieziony do szpitala, ma obowiązek posiadać: dowód tożsamości zawodnika (Pesel) i książeczkę zdrowia.

18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Każdy z uczestników zawodów bierze w nich udział na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane w ramach rywalizacji sportowej.

3. Za zaginiony sprzęt oraz rzeczy pozostawione bez opieki Organizator nie bierze odpowiedzialności.

4. Zawodnik zobowiązany jest do odpowiedniego ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków jak i od odpowiedzialności cywilnej.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich. 6. Po podpisaniu listy startowej przez zawodnika uznaje się, iż zawodnik zapoznał się z regulaminem i zgadza się na jego warunki.

7. Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie.

8. Wszelkie dodatkowe informacje i komunikaty umieszczone zostaną na tablicy informacyjnej obok białego namiotu Komisji Sędziowskiej przy mecie zawodów. Zawodnicy i opiekunowie mają obowiązek się z nimi zapoznać.

Dyrektor zawodów: Andrzej Skrzypczak, prezes KKG MTB Wieża Anna – Szczawno-Zdrój, tel. +48 601 473993, e-mail: mtbanna@wp.pl, web: mtb-anna.eu