Do tej wyjątkowej imprezy zostało jeszcze sporo czasu, ale z pewnością niektórzy chcieliby już zaklepać sobie miejsca na 11-13 września. Właśnie w tych dniach na górze Stożek w Wiśle odbędą się Mistrzostwa Europy w zjeździe rowerowym. Zapraszamy więc do zapoznania się z regulaminem imprezy.

Regulamin Mistrzostw Europy DH w Wiśle

Regulamin zawodów

I. Nazwa imprezy

MISTRZOSTWA EUROPY W ZJEŹDZIE DH MTB DIVERSE DOWNHILL CONTEST

II. Organizator

Sportainment sp. z o.o. ul. Moniuszki 15c, 43-300 Bielsko-Biała
Dyrektor zawodów: Tomasz Gagat Telefon: 660 748 028, e-mail: t.gagat@sportainment.pl

III. Termin, miejsce rozgrywania zawodów

Mistrzostwa odbędą się w dniach 11-13.09.2015 w Polsce w miejscowości Wisła (woj. Śląskie) – Ośrodek Narciarski Stożek, ul. Zjazdowa 11, 43-460 Wisła Łabajów GPS N: 49° 36′ 14″ E: 18° 50′ 0″ tel. +48 33 855 32 52. Biuro zawodów będzie się mieścić przy dolnej stacji kolejki linowej na Stożek i czynne będzie w dniach 11-13.09.2015 w godz. 09:00-17:00.

IV. Kategorie zawodników

Tytuł Mistrza Europy w DH na rok 2015 przyznany zostanie w następujących kategoriach:

 • Junior Men – zawodnicy z licencją UCI
 • Elite Men – zawodnicy z licencją UCI
 • Junior Women – zawodniczki z licencją UCI
 • Elite Women – zawodniczki z licencją UCI

V. Warunki uczestnictwa

Uczestnikami mogą być zawodnicy 48 federacji narodowych zrzeszonych w UEC (Europejska Unia Kolarska). Ponadto każdy uczestnik musi spełnić następujące warunki:

 • Dokona rejestracji poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie downhillcup.eu lub w biurze zawodów 11.09.2015r. Rejestracja on-line kończy się 08.09.2015 roku. Limit zawodników mogących uczestniczyć w zawodach wynosi 250 osób. W przypadku przekroczenia dopuszczalnej liczby zawodników, liczy się kolejność dokonania opłaty startowej w dalszej kolejności moment zgłoszenia on-line lub w biurze zawodów.
 • Dokona opłaty startowej.
 • Posiada sprawny rower, kask pełny – integralny, ochraniacze zabezpieczające (nakolanniki, ochraniacze na łokcie, ochraniacz kręgosłupa – żółw) oraz rękawiczki. W przypadku zawodników kategorii Elita zgodnie z przepisami UCI w/w ochraniacze są mocno rekomendowane.

Wypełniając kartę zgłoszeniową uczestnik akceptuje poniższą klauzulę:
„Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.
Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych, sędziów oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w w/w. zawodach. Mój stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w zawodach sportowych, bez ryzyka utraty zdrowia bądź życia. Zapoznałem się z formułą i trasą zawodów. Jestem świadomy zagrożeń wynikających z uczestnictwa w zawodach. Posiadam ważne ubezpieczenie w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia oraz kontuzji sportowych. Nie jestem pod wpływem alkoholu, środków psychoaktywnych bądź innych substancji wywierających niekorzystny wpływ na zdolność oceny sytuacji i ryzyka wynikającego z uczestnictwa w zawodach.
W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez złożenie podpisu pod oświadczeniem: „Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883).”

VI. Opłaty startowe

Opłata startowa wynosi: 60 euro poprzez rejestrację online, w przypadku rejestracji w biurze zawodów 70 euro. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik otrzymuje:

 • karnet na wyciąg krzesełkowy w dniach 11-13.09.2015r.
 • limitowany T-shirt Mistrzostw Europy w Downhillu
 • zabezpieczenie medyczne
 • ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków
 • numery startowe
 • możliwość wzięcia udziału w dodatkowych konkurencjach [Dual slalom, Whip Contest]

Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów.

VII. Zasady rozgrywania

 • Czas mierzony jest w dwóch przejazdach (kwalifikacje, finał). Do finałowego przejazdu kwalifikują się:
  • 50 zawodników w kategorii Elita
  • 50 zawodników w kategorii Juniorzy Mężczyźni
  • 50 zawodniczek w kategorii Kobiety
  • 50 zawodniczek w kategorii Kobiety Juniorki
 • Do ostatecznej klasyfikacji liczony jest czas przejazdu w finale.
 • Zawodnicy startują w odstępach 30 sekund. W finałach ostatnich 10 zawodników każdej kategorii startuje w odstępie 60 sekund. Niestawienie się na start w wyznaczonym czasie grozi dyskwalifikacją.
 • Zawodnicy startują z numerami dostarczonymi przez organizatora, umieszczonymi na kierownicy
  z przodu roweru oraz na biodrze.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decydują Sędzia Główny w porozumieniu
  z Dyrektorem zawodów.

VIII. Przepisy Bezpieczeństwa:

 • Na trasie zawodów rozstawieni są porządkowi sygnalizujący niebezpieczeństwo na trasie
 • Porządkowi wyposażeni są w dwie chorągiewki: żółtą i czerwoną
 • Chorągiewka żółta używana jest do sygnalizacji kraksy podczas oficjalnych treningów. Zawodnik widzący powiewającą żółtą chorągiewkę. ma obowiązek zatrzymać się lub wolno zjeżdżać w dół.
 • Chorągiewka czerwona używana jest do sygnalizacji wypadku podczas zawodów. Zawodnik widzący powiewająca czerwoną chorągiewkę ma obowiązek natychmiast zatrzymać się. Zatrzymani zawodnicy spokojnie, lecz bezzwłocznie muszą udać się na metę i zgłosić do sędziego mety.

IX. Nagrody

 • Men Elite, Women Elite
  • I miejsce – 700 €
  • II miejsce – 400 €
  • III miejsce – 300 €
 • Men Junior, Women Junior
  • I miejsce – 350 €
  • II miejsce – 200 €
  • III miejsce – 150 €

X. Ramowy Program Zawodów:

 • 11.09.2015 r.
  • godz. 08:00 – 13:00 – przyjmowanie zgłoszeń, wydawanie numerów startowych
  • godz. 08:00 – 09:00 – piesza inspekcja trasy przez zawodników
  • godz. 09:00 – 16:00- obowiązkowy trening dla wszystkich kategorii
  • godz. 16:00 – 18:00 – trening non-stop dla kategorii Elite Women, Junior Men, Junior Women
  • godz. 18:00 – 19:00 – trening non-stop dla kategorii Elita Men
  • godz. 19:15 – odprawa techniczna z sędzią głównym i delegatem technicznym
  • godz. 20.00 – wywieszenie list startowych w biurze zawodów
 • 12.09.2015 r.
  • godz. 7:30 – odprawa służb zabezpieczających
  • godz. 8:00 -11:00 – trening dla wszystkich kategorii
  • godz. 11:00 -12:00 – trening tylko dla kategorii Elita Men, Elite Women, Junior Men, Junior Women
  • godz. 12:30 – 16:30 – eliminacje
  • godz. 17:00 – wywieszenie list startowych – finały
 • 13.09.2015 r.
  • godz. 9:00 – odprawa służb zabezpieczających
  • godz. 9:00 -11:00 – trening dla wszystkich kategorii
  • godz. 11:00 -12:00 – trening tylko dla kategorii Elita Men, Elite Women, Junior Men, Junior Women
  • godz. 12:30 – 15:00 – finały
  • 10 minut po zakończeniu finału – dekoracja zwycięzców

XI. Kary
Sędzia Główny może zastosować następujące kary:

 • Upomnienie
 • Kara czasowa
 • Dyskwalifikacja
 • inne kary zgodne z przepisami UCI, UEC

XII. Postanowienia końcowe

 • Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami UCI i EUC;
 • Używanie kamer na kasku jest zabronione podczas przejazdów eliminacyjnych oraz finałowych;
 • Uczestnicy zawodów są zobowiązani do ubezpieczenia się we własnym zakresie;
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich;
 • Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów);
 • Organizator zapewnia wszystkim zawodnikom biorącym udział w zawodach niezbędną opiekę medyczną na czas trwania zawodów;
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje, wypadki na trasie, kradzieże, zniszczony sprzęt itp;
 • Osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach po trasie zawodów będą usuwane z trasy przez obsługę techniczną;
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów;
 • Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie;
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych i zdarzeń losowych;
 • Wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy zjazdu i szczególną troskę o środowisko naturalne;
 • Zawodnicy zobowiązani są do zachowania kultury osobistej, przestrzegania zasad fair play;
 • Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Sędziego Głównego w porozumieniu z Dyrektorem zawodów.

XIII. Szpitale

 • Szpital Powiatowy w Cieszynie
  Ul. Bielska 4
  43-400 Cieszyn
  Tel: 33 852 05 11

XIV. Lotniska

 • Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach
  ul. Wolności 90
  42-625 Ożarowice
 • Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice
  ul. Kpt. M. Medweckiego 1
  32-083 Balice

Więcej informacji: downhillcup.eu