JERSEY RUNO.DESIGN x 43RIDE JUŻ DOSTĘPNY!

Koniec listopada to czas kiedy powoli rozglądamy się za kupnem świątecznych prezentów. Postanowiliśmy Wam troszkę pomóc w tym ciężkim czasie i przygotowaliśmy dla Was mały prezent! Wraz z polskim dystrybutorem marki Feiyu-Tech ogłaszamy konkurs, w którym do wygrania jest stabilizator obrazu, czyli gimbal Feiyu-Tech WG2! Zainteresowani?

KONKURS WIDEO - Wygraj gimbal Feiyu-Tech WG2!
Nagroda główna – gimbal Feiyu Tech WG2

Co trzeba zrobić, by wziąć udział w konkursie? Przede wszystkim mieć konto na portalu facebook.com, ponieważ konkurs będzie przeprowadzony na naszym fanpage’u facebook.com/43RIDE (lajka możecie zostawić przy okazji ;) ). Następnie musicie wygrzebać ze swoich archiwów (lub natychmiast nagrać nowe!) materiały wideo nakręcone za pomocą kamery akcji (np. GoPro), wybrać najlepsze i zgłosić się na konkurs! Nieważne czy jest to krótki edit z lokalnych hopek, przejazd epickim singlem, czy wynik życia na zawodach zjazdowych. Czekamy na Wasze filmy i wybierzemy spośród nich najlepszy, który zasłuży na gimbala.

Materiał filmowy może być umieszczony na facebooku (koniecznie ustawienia prywatności na publiczne!), youtube czy innym serwerze. Może być to zmontowany materiał lub po prostu jedno długie ujęcie. Decyzja należy do Was, a my liczymy na Waszą kreatywność! Zaczynamy 28-go listopada, a konkurs kończymy 12-go grudnia 2017. Następnie nasze jury wybierze najlepszą produkcję i ktoś z Was otrzyma ekstra prezent na święta! Czy będziesz to Ty?

KONKURS WIDEO - Wygraj gimbal Feiyu-Tech WG2!

Weź udział w konkursie i zgłoś swój film w tym miejscu!

—–

Regulamin konkursu

§1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest 43RIDE magazyn rowerowy z siedzibą w ul. Magnolii 27/5, 05-500 Józefosław, zwany dalej Organizatorem.

2. Regulamin określa zasady udziału w organizowanym konkursie i zawiera warunki uczestnictwa, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do konkursu.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie od 28 listopada 2017 roku do 12 grudnia 2017 roku, do końca dnia.

4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż 7 dni po zamknięciu zgłoszeń, a informacja o wynikach zostanie podana na stronie: facebook.com/43RIDE.

5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmiany daty rozstrzygnięcia konkursu bez podawania przyczyny.

6. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany ani w żaden sposób powiązany z serwisem Facebook.

§2 Zasady uczestnictwa

1. Uczestnikiem konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, która zaakceptowała Regulamin Konkursu (dalej: „Uczestnik”).

2. Aby zgłosić się do udziału w konkursie należy w komentarzu do przypiętego posta z ogłoszeniem konkursu na stronie facebook.com/43RIDE opublikować film lub link do filmu, którego treść zgodna jest z tematem konkursu (patrz §3 pkt 2). Uczestnik może zgłosić jedynie takie filmy, których jest autorem lub bohaterem. Każdy Uczestnik ma prawo zgłosić maksymalnie trzy filmy.

3. Zgłaszając się do udziału w konkursie uczestnik oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw własności intelektualnej, dóbr osobistych i danych osobowych osób trzecich, które zostały zawarte w przesłanym zgłoszeniu. W przypadku sporów w zakresie ww. Praw osób trzecich, uczestnik zwalnia Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności i oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za naruszenia praw osób trzecich.

4. Zabronione jest publikowanie zgłoszeń zawierających treści o charakterze bezprawnym, w jakikolwiek sposób naruszających obowiązujące prawo, wzywających do: nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierającej treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych, rozpowszechniających wizerunek osób, które nie wyraziły zgody na rozpowszechnianie swojego wizerunku.

5. Wysyłając zgłoszenia uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora do celów związanych z realizacją niniejszego konkursu. Organizator będzie miał prawo udostępnić te dane osobom i podmiotom współpracującym przy realizacji konkursu. Organizator zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych.

§3 Nagrody

1. Zwycięzca, wyłoniony zostanie przez jury konkursowe.

2. Jury wybierze zwycięzcę spośród wszystkich Uczestników, którzy zgłosili filmy zgodne z tematem konkursu tj.: najlepsze video o tematyce rowerowej, w którym znalazły się ujęcia z kamery zamontowanej na kasku lub klatce piersiowej.

3. Zwycięzca otrzyma nagrodę: gimbal FeiyuTech WG2

4. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę lub inne przedmioty.

5. Organizator skontaktuje się z laureatem poprzez komunikator facebook.com w celu przekazania informacji co do kolejnych kroków w celu odebrania nagrody.

6. Aby otrzymać nagrodę zwycięzca Konkursu jest zobowiązany do podania swoich danych: imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania, numeru kontaktowego, adresu do korespondencji.

7. Organizator wyśle nagrody najpóźniej w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników korzystając z usług wybranej firmy kurierskiej.

8. Organizator poinformuje zwycięzcę o wygranej do 7 dni po zakończeniu konkursu. Zwycięzca potwierdzi swoje uczestnictwo nie później niż 7 dni po zakończeniu konkursu. W przypadku niepotwierdzenia uczestnictwa Organizator ma prawo do przeniesienia nagrody na kolejną osobę.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez Organizatora nagród.

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora konkursu.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyduje Organizator.

3. Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu.

4. Konkurs podlega prawu polskiemu.

5. Niniejszy konkurs nie stanowi gry losowej, w tym w szczególności loterii promocyjnej w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.).