Wraz z rozpoczęciem lata ruszyły wakacyjne wyjazdy rowerowe, a my organizujemy mały konkurs, dzięki któremu możecie pochwalić się Waszymi zdjęciami. Wraz z Michelin Polska do rozdania mamy m.in. opony oraz akcesoria francuskiego producenta. Zainteresowani?

Co zrobić by wziąć udział w konkursie?

 1. Wklej w komentarzu POD TYM PRZYKLEJONYM POSTEM na facebook.com/43RIDE zdjęcie ze swojej najciekawszej wakacyjnej rowerowej trasy i napisz, gdzie i kiedy została zrobiona fotka.
 2. Polub profile 43RIDE: facebook.com/43RIDE i instagram/43RIDE
 3. Polub profile Michelin: facebook.com/michelinpolska i instagram.com/michelinbicycle

Co jest do wygrania?

 • nagroda główna: komplet opon Michelin Force AM2 29×2.4″ + metalowa butelka na wodę
 • II miejsce: bluza (rozm. M) + metalowa butelka na wodę
 • III miejsce: organizer na akcesoria rowerowe + metalowa butelka na wodę
 • wyróżnienie: T-shirt (rozm. M) + metalowa butelka na wodę

#michelin #michelinbicycle #rideonmichelin

Regulamin konkursu

§1 Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem konkursu jest 43RIDE magazyn rowerowy z siedzibą w ul. Malinowskiego 6/12, 02-776 Warszawa, zwany dalej Organizatorem.
 2. Regulamin określa zasady udziału w organizowanym konkursie i zawiera warunki uczestnictwa, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do konkursu.
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie od 10 lipca 2021 roku do 16 lipca 2021 roku, do końca dnia.
 4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż 7 dni po zamknięciu zgłoszeń, a informacja o wynikach zostanie podana na stronie: facebook.com/43RIDE.
 5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmiany daty rozstrzygnięcia konkursu bez podawania przyczyny.
 6. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany ani w żaden sposób powiązany z serwisem Facebook/Instagram.
§2 Zasady uczestnictwa
 1. Uczestnikiem konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, która zaakceptowała Regulamin Konkursu (dalej: „Uczestnik”).
 2. Aby zgłosić się do udziału w konkursie należy w komentarzu do przypiętego posta z ogłoszeniem konkursu na stronie facebook.com/43RIDE opublikować zdjęcie, którego treść zgodna jest z tematem konkursu (patrz §3 pkt 2). Uczestnik może zgłosić jedynie takie zdjęcia, których jest autorem lub bohaterem. Każdy Uczestnik ma prawo zgłosić maksymalnie jedno zdjęcie.
 3. Zgłaszając się do udziału w konkursie uczestnik oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw własności intelektualnej, dóbr osobistych i danych osobowych osób trzecich, które zostały zawarte w przesłanym zgłoszeniu. W przypadku sporów w zakresie ww. Praw osób trzecich, uczestnik zwalnia Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności i oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za naruszenia praw osób trzecich.
 4. Zabronione jest publikowanie zgłoszeń zawierających treści o charakterze bezprawnym, w jakikolwiek sposób naruszających obowiązujące prawo, wzywających do: nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierającej treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych, rozpowszechniających wizerunek osób, które nie wyraziły zgody na rozpowszechnianie swojego wizerunku.
 5. Wysyłając zgłoszenia uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora do celów związanych z realizacją niniejszego konkursu. Organizator będzie miał prawo udostępnić te dane osobom i podmiotom współpracującym przy realizacji konkursu. Organizator zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych.
§3 Nagrody
 1. Zwycięzca, wyłoniony zostanie przez jury konkursowe, składające się z członków redakcji 43RIDE.
 2. Jury wybierze zwycięzców spośród wszystkich Uczestników, którzy zgłosili zdjęcia zgodne z tematem konkursu.
 3. Fundatorem nagród w konkursie jest Michelin Polska i wyglądają one następująco:
  • nagroda główna: komplet opon Michelin Force AM2 29×2.4″ + metalowa butelka na wodę
  • II miejsce: bluza (roz. M) + metalowa butelka na wodę
  • III miejsce: organizer na akcesoria rowerowe + metalowa butelka na wodę
  • wyróżnienie: T-shirt (roz. M) + metalowa butelka na wodę
 4. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę lub inne przedmioty.
 5. Organizator skontaktuje się z laureatem poprzez komunikator facebook.com w celu przekazania informacji co do kolejnych kroków w celu odebrania nagrody.
 6. Aby otrzymać nagrodę zwycięzca Konkursu jest zobowiązany do podania swoich danych: imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania, numeru kontaktowego, adresu do korespondencji (na terenie Polski).
 7. Organizator wyśle nagrody najpóźniej w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników korzystając z usług wybranej firmy kurierskiej.
 8. Organizator poinformuje zwycięzcę o wygranej do 7 dni po zakończeniu konkursu. Zwycięzca potwierdzi swoje uczestnictwo nie później niż 7 dni po zakończeniu konkursu. W przypadku niepotwierdzenia uczestnictwa Organizator ma prawo do przeniesienia nagrody na kolejną osobę.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez Organizatora nagród.
Postanowienia końcowe
 1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora konkursu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyduje Organizator.
 3. Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu.
 4. Konkurs podlega prawu polskiemu.
 5. Niniejszy konkurs nie stanowi gry losowej, w tym w szczególności loterii promocyjnej w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.).