Zbliża się pierwsza edycja Pucharu Polski BMX Racing 2010 , pierwsza edycja gości w Tomaszowie Lubelskim wraz z pierwszą edycją PP rusza ROZTOCZE CUP 2010 w którym można się ścigać „bez licencji”

Harmonogram zawodów wygląda następująco:

9:00 – 9,45 weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych
9:15 otwarcie toru do treningu dla zawodników zweryfikowanych
10:00 odprawa techniczna (zawodnicy, trenerzy, organizatorzy, sędziowie)
10:15 – 11:15 trening z bramką startową PP/Roztocze Cup
11:30 oficjalne otwarcie zawodów
12:00 – 13:00 biegi indywidualne na czas
13:30 – 15:00 eliminacje ćwierć i półfinałów i finałów PP/Roztocze Cup
15:30 uroczystość zakończenia i rozdania nagród

(harmonogram może ulec lekkim modyfikacjom w dniu zawodów będzie to uwarunkowane ilością zawodników bądź to złymi warunkami atmosferycznymi)

Dodatkowo odbędzie się Dirt w przerwie zawodów oraz pod ich koniec bunny hop

DODATKOWE INFORMACJE ROZTOCZE CUP 2010

Konkurencje:

BMX
ELITA
JUNIOR
4x
ELITA
JUNIOR

Dodatkowo jest planowany wyścig dla dzieci wystarczy że zgłosi się minimum 8 dzieciaków , (dodatkową atrakcją dla nich może być to że są przyszykowane dla nich upominki)

WPISOWE

dzieci: za darmo

4x/bmx/dirt – 10zł

bunny hop – za darmo

UWAGA

osoby poniżej 18 roku życia a powyżej 16, muszą mieć oświadczenie od rodziców lub opiekunów.
natomiast osoby poniżej 16 roku życia poza oświadczeniem muszą być z rodzicem bądź opiekunem podczas trwania zawodów.

WZÓR OŚWIADCZENIA:

data:
Imię:
Nazwisko:
Adres:
Telefon kontaktowy:

Ja […] oświadczam że pozwalam na udział w zawodach mojemu synowi […] I edycji Roztocze cup 2010 które odbywają się 08.05.2010 w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy Wyspiańskiego 8,

czytelni podpis

INFORMACJE DOTYCZĄCE TRASY:

Tor został już przygotowany do użytkowania i trenowania po zimie kosztowało to sporo łopatologi i niezliczonych wywiezionych taczek wszelkiej materii pozimowej , poprawiono profile band (poszerzono) oraz profile wybranych hopek tor stał się przez to bardziej płynny co powinno spodobać się odwiedzającym jak i startującym w zawodach. Poprawiony został również dirt , został on powiększony o spory kawałek nadając mu agresywności lotu.

GASTRO:

na torze będzie rozłożony grill i za drobną opłatą będzie można zjeść coś dobrego i ciepłego.

NAGRODY:
Poza odjechanymi i jedynymi w swoim rodzaju dyplomami są przewidywane nagrody rzeczowe w postaci różnych bajerów rowerowych dokładnie jakie to musicie się sami przekonać przybywając na zawody i walcząc o czołowe pozycje.

NAGŁOŚNIENIE IMPREZY:

W tym roku będzie naprawdę głośno na torze , a wszystkim tym będzie sterował DJ (niespodzianka jaki ) jest to producent muzyczny oraz dj także ostro zamiesza i podkręci klimat imprezy.

AFTERPARTY:

Nie byłoby dobrej imprezy jak kończący ją after , w tym roku jest planowana impreza po zawodach więcej info o afterze w dniu zawodów.

REGULAMIN zawodów Pucharu Polski 2010 w Kolarstwie BMX w Tomaszowie Lubelskim

Art.l. Organizator

Organizatorem zawodów Pucharu Polski w BMX jest K.K.G. „ROZTOCZE” Adres organizatora : Klub Kolarstwa Górskiego „ROZTOCZE” ul. Lwowska 120a/5 22-600 Tomaszów Lubelski Tel: 084- 66- 504-52 / 691130 065/67 Email: kkgroztocze@o2.pl
Dyrektor zawodów: Wawrzusiszyn Mirosław , 782022388

Art.2. klasa zawodów

Zawody będą rozgrywane w ramach Pucharu Polski BMX

Art.3. Czas i miejsce zawodów

Zawody odbędą się 08.05.2010 na torze BMX w Tomaszowie Lubelskim, ul. Wyspiańskiego 8, który ma 8 pozycji startowych. W dniu 08.05.2010 odbędą się treningi, eliminacje i finały.

Art.4. Uczestnictwo
Zawody zostaną rozegrane na rowerach STANDARD 20″

w kategoriach:
Mężczyźni:
Elita M -19 lat i starsi
juniorzy 17 – 18 lat
juniorzy młodsi 15-16 lat
młodzicy 13 – 14 lat
Kobiety:
Elita -19 lat i starsze
juniorzy 17 – 18 lat
juniorzy młodsi 15-16 lat
młodzicy 13 – 14 lat

Minimalna ilość zgłoszonych zawodników do rozegrania danej kategorii wynosi 9 (dziewięć).
Jeśli zawodników jest mniej, przechodzą do wyższej kategorii, gdy jeszcze w sumie nie ma ich 9, wszyscy oni przechodzą do następnej wyższej grupy itd. aż do elity. Jeśli po takich awansach lub w skutek zakończenia awansu w juniorach w elicie nie będzie 9 zawodników, zawody i tak zostaną rozegrane i miejsca przyznane. Aby przyznane zostały tytuły Liderów Pucharu Polski, w wyścigu takim musi wystartować minimum 4 zawodników.

Art.5. Zgłoszenia i opłata startowa

Zgłoszenia należy nadsyłać do dnia 06.05.2010 na adresy J/w. Opłata startowa zgodnie z przepisami PZKol wynosi: Mężczyźni: Elita 16 PLN, Juniorzy 10 PLN, Juniorzy młodsi 8 PLN, młodzicy 5 PLN; Kobiety: Elita 10 PLN, Juniorki -10 PLN, Juniorki młodsze 8 PLN, młodziczki 5 PLN. Przy zgłoszeniu bezpośrednio przed zawodami obowiązuje opłata podwójna. Warunkiem dopuszczenia do zawodów jest posiadanie licencji kolarskiej na rok 2010 i ważnych badań lekarskich. Zawodnicy do 18 lat muszą okazać ważne badania lekarskie i muszą mieć zabezpieczoną obecność osoby za nich odpowiedzialnej.

Art.6. Biuro zawodów i odprawa techniczna

Biuro zawodów mieści się przy torze BMX i będzie czynne w dniu 08.05.2010 w godzinach 8:00 do końca zawodów . Odprawa techniczna z kierownikami ekip, organizatorem i sędziami odbędzie się w dniu 08.05.2010 o godz. 10,00.

Art.7. Wymagania sprzętowe

Ubiór i sprzęt zawodników powinien odpowiadać Przepisom Sportowym PZKol część VI. BMX (patrz: http://www.kspzkol.pl)

Ubiór: Kask pełny (full face) z osłoną twarzy lub ust i podbródka, koszulka z rękawami długimi poszerzającymi się, długie spodnie trwale zaciśnięte na Kostkach, rękawiczki pełne, obuwie o giętkich podeszwach.

Rower: średnica kół 20’’, bez błotników, podpórek, reflektorów i innych wystających dodatków, szerokość kierownicy max 74cm a wznios max 30cm , co najmniej jeden tylny hamulec, ochraniacze na kierownicy, górze ramy i wsporniku kierownicy (dotyczy młodziczki i juniorki), numery startowe muszą zostać zamontowane na kierownicy zgodnie z poleceniem sędziów.

Art.8. Zasady rozgrywania
Zawody zostaną rozegrane poprzez system kwalifikacji do finału. Do biegów eliminacyjnych zawodnicy zostaną rozstawieni według czasów uzyskanych w biegach kwalifikacyjnych indywidualnie na czas. Zawodnik, który nie weźmie udziału w biegach kwalifikacyjnych, będzie brany do zestawień jako z najgorszym czasem. Zawodnicy muszą obowiązkowo zwracać uwagę na system flag zapewniający bezpieczeństwo:
Flaga zielona – tor jest przejezdny i zawody mogą się odbywać
Flaga żółta – tor jest nieprzejezdny i zawodnicy muszą pozostać w bramce startowej
Flaga czerwona – zawodnicy na torze muszą natychmiast stanąć i wrócić do bramki startowej

Art.9. Ceremonie oficjalne
Uroczyste otwarcie zawodów Pucharu Polski odbędzie się w dniu 08.05.2010 na torze o godzinie 11:30 Na otwarcie powinni stawić się wszyscy zawodnicy z rowerami i w strojach wyścigowych oraz kierownicy ekip.
Po zawodach ceremonii wręczenia nagród, na którą powinni się stawić 3 najlepsi zawodnicy w każdej z rozgrywanych kategorii w strojach wyścigowych.

Art.10. Nagrody
Organizator przewiduje nagrody rzeczowe, puchary i dyplomy.

Art.11. Protesty

Protesty i apelacje mogą być zgłaszane do sędziego głównego przez kierownika ekipy w ciągu 15 minut od zaistnienia zdarzenia lub natychmiast po ogłoszeniu wyników danej rundy, ale zawsze przed rozpoczęciem rundy następnej. Po rozpatrzeniu protestu, decyzja Komisji Sędziowskiej w każdej sprawie jest ostateczna.

Art.12. Kary
Kary zgodnie z przepisami PZKol
Art.13. Kontrola antydopingowa
Podczas zawodów obowiązują przepisy antydopingowe UCI i PZKol. Oznacza to, że każdy zawodnik w każdym czasie może zostać poddany kontroli antydopingowej i w razie pozytywnego wyniku poddany sankcjom wynikających z tych przepisów.

Art.14. zakwaterowanie i wyżywienie
Organizator nie zapewnia uczestnikom zakwaterowania i wyżywienia

Art.15. Postanowienia końcowe
– zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZKol;
– Sędziego głównego oraz pozostałych sędziów deleguje Kolegium Sędziów PZKol;
– uczestnicy wyścigu są zobowiązani do ubezpieczenia się we własnym zakresie (organizator ich nie ubezpiecza);
– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich;
– uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów) i nie może z tego tytułu wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora, PZKol czy UCI.;
– organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zaistniałe wypadki i kradzieże;
– interpretacja niniejszego regulaminu należy do Sędziego Głównego w porozumieniu z Dyrektorem zawodów.

Art. 16 Najbliższy szpital znajduje się w Tomaszów Lubelski adres ul. Aleje Grunwaldzkie 1 (100m od toru)

Art. 17. Program minutowy zawodów
8:00 – odprawa służb organizacyjnych z delegatem technicznym PZKol lub sędzią gł.
9:00 – 9,45 weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych
9:15 otwarcie toru do treningu dla zawodników zweryfikowanych
10:00 odprawa techniczna (zawodnicy, trenerzy, organizatorzy, sędziowie)
10:15 – 11:15 trening z bramką startową
11:30 oficjalne otwarcie zawodów
12:00 – 13:00 biegi indywidualne na czas
13:30 – 15:00 eliminacje ćwierć i półfinałów i finałów
15:30 uroczystość zakończenia i rozdania nagród