video_koninki

 

Trasę zawodów zjechali i nagrali  Michał Gzela i Maciej Jodko.

18 i 19 maja w Koninkach odbędzie się II Edycja Pucharu Polski #2 DH GRAVITY CUP KONINKI.

Zapisy na zawody:

http://racetiming.pl/organizacja_zawodow/zawody/opis/169/szczegoly.html.

R E G U L A M I N

Zawodów Pucharu Polski #2 DH GRAVITY CUP KONINKI

1. ORGANIZATOR

Ostoja Górska Koninki

Dyrektor wyścigu: Karolina Talaga, Poręba Wielka 251, 34-735 Niedźwiedź, karolina.talaga@koninki.pl, tel. kom. 668 282 966, tel. 18 331 75 80

Termin i miejsce: 18-19 maj 2013, Ostoja Górska Koninki

2. KLASA WYŚCIGU

Wyścig jest umieszczony w Kalendarzu Imprez PZKol jako zawody Pucharu Polski DH.

3. UCZESTNICTWO

W zawodach mogą wziąć udział zawodnicy licencjonowani kategorii:

1.Elita –zawodnicy z licencją U23 (Orlik) lub Elita PZKol

2.Junior –zawodnicy z licencją Junior lub Junior Młodszy PZKol

3.Kobiety – ur.1998 i wcześniej zawodniczki z licencją PZKol

4.Master I zawodnicy z licencją PZKol masters urodzeni 1983-1974

5.Masters II zawodnicy z licencją PZKol masters urodzeni 1973 i wcześniej

oraz zawodnicy nielicencjonowani:

6. Junior Hobby – zawodnicy ur. 1995-1998

7. Hobby Hardtail – ur.1995 i wcześniej, rower bez tylnego amortyzatora

8. Hobby Full – ur.1995 i wcześniej, rower w pełni amortyzowany

posiadający ważne licencje kolarskie i ważne badania lekarskie (juniorzy i juniorzy młodsi są obowiązani do ich okazania) oraz którzy wezmą udział w obowiązkowych treningach (dotyczy zawodników licencjonowanych) w dniu poprzedzającym zawody: (piesza inspekcja) i 1 trening z zatrzymywaniem i 1 trening non-stop oraz treningu w dniu zawodów.

Zawodnicy nielicencjonowani wypełniają specjalne oświadczenie, a niepełnoletni muszą posiadać zgodę rodziców na start w zawodach.

Zawodnik odbywający treningi ma obowiązek posiadać numer startowy.

4. BIURO WYŚCIGU

Biuro zawodów: mieścić się będzie: Stacja Narciarska Koninki – dolna stacja i czynne będzie w dniu 18 maja w godz. 9:00-13:00

5. TRENINGI

Oficjalny trening dozwolony jest wyłącznie po kontroli licencji, zakończeniu wszystkich formalności rejestracyjnych i wydaniu numerów. Podczas treningu zawodnik musi mieć tabliczkę z numerem na rowerze.

Treningi oficjalne odbędą się:

– w dniu: 18.05.2013

godz. 9:30 – 10,30 – piesza inspekcja trasy

godz. 10,30 – 14.30 – obowiązkowy (dla zawodników licencjonowanych) trening z zatrzymywaniem

godz. 14,30 – 16.30 – trening non stop dla wszystkich zawodników
godz. 16,30 – 17.30 – trening non stop dla zawodników licencjonowanych

– w dniu 19.05.2013:

godz. 8,30 – 10,45 – trening z zatrzymywaniem

godz. 10,45 – 11,45 – trening non stop dla zawodników licencjonowanych

Podczas trwania wyścigów trenowanie jest zabronione.

6. NAGRODY

Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymają nagrody rzeczowe za 1, 2 i 3 miejsce oraz dyplomy za miejsca 1 – 6.

Elita – Nagrody finansowe (I miejsce – 800 zł II- 500 zł III 300 ), dyplomy do 6-tego miejsca .

7. CEREMONIA DEKORACJI

Ceremonia dekoracji odbędzie się 15 min po zakończeniu zawodów

Zgodnie z art. 1.2.112 Przepisów Sportowych do dekoracji mają obowiązek zgłosić się zawodnicy, którzy zajęli pierwszych 6 miejsc w każdej kategorii. Zawodnicy mają obowiązek zgłosić się do dekoracji w strojach wyścigowych.

8. KARY

W zakresie kar obowiązują Przepisy Sportowe PZKol.

9. PROGRAM MINUTOWY

1. Sobota 18.05.2012
– godz. 09,00 – 13,00 – przyjmowanie zgłoszeń, wydawanie numerów startowych
– godz. 09,30 – 10,30 – obowiązkowa piesza inspekcja trasy przez zawodników licencjonowanych

– godz. 10,30 – 14,30 – obowiązkowy (dla zawodników licencjonowanych) trening z zatrzymywaniem

– godz. 14,30 – 16,30 – trening non stop dla wszystkich zawodników

– godz. 16,30 – 17,30 – trening non stop dla zawodników licencjonowanych

2. Niedziela 19.05.2012

– godz. 7,30 – odprawa służb zabezpieczających
– godz. 8,30 – 10,45 – trening z zatrzymywaniem

– godz. 10,45 – 11,45 – trening non stop dla zawodników licencjonowanych
– godz. 12,00 – 13,30 – eliminacje dla kategorii hobby oraz obowiązkowy trening non-stop (dla zawodników z licencją) (Kobiety, Mastersi, Juniorzy, Elita)

– godz. 14,00 – finał (Kobiety, Mastersi, Juniorzy, Elita)
– godz. 16,30 – dekoracja zwycięzców.

10. ZASADY FINANSOWANIA

Zapisy na zawody przyjmowane są dla wszystkich kategorii tylko i wyłącznie poprzez Internet http://race-timing.pl/organizacja_zawodow/zawody/opis/169/szczegoly.html.

W wyjątkowych wypadkach w biurze zawodów w przeddzień zawodów.

Opłata startowa wynosi 50,00 zł dla zawodników z licencją PZKol oraz 80,00 dla zawodników bez licencji zapisanych poprzez Internet. Wpisowe uiszczane jest w przeddzień zawodów, w biurze zawodów.

W ramach opłaty startowej każdy uczestnik otrzymuje:

– zabezpieczenie medyczne

– ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

– numer startowy.

– dwa przejazdy w dniu zawodów

– kupon na kiełbaskę z grilla.

Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów.

11. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

-Podczas zawodów DHI stosowany będzie system chorągiewek:

Zawodnik widzący powiewającą żółtą chorągiewkę ma obowiązek zatrzymać się lub wolno zjeżdżać w dół.

Zawodnik widzący powiewającą czerwoną chorągiewkę ma obowiązek natychmiast zatrzymać się. Zatrzymani zawodnicy spokojnie, lecz bezzwłocznie muszą udać się na metę i zgłosić do sędziego mety.

12. OBOWIĄZKOWE WYPOSAŻENIE

Zawodnicy zobowiązani są do posiadania odpowiedniego sprzętu:- rower górski, co najmniej z przednim amortyzatorem i sprawnymi dwoma hamulcami, kasku pełnego zintegrowanego (osłona na podbródek) oraz zalecane dla zawodników licencjonowanych elita a obowiązkowe dla pozostałych kategorii: ochrona na kręgosłup („zbroja”), nałokietniki, nakolanniki, naramienniki, watowania ud, długie spodnie, koszula z długimi rękawami, pełne rękawiczki z palcami.

13. SKŁAD KOMISJI SĘDZIOWSKIEJ

Sędziego Głównego wyznaczy Kolegium Sędziów PZKol, a pozostałych Kolegium Sędziów MZKol

14. KONTROLA ANTYDOPINGOWA

Podczas wyścigu obowiązują przepisy antydopingowe UCI i PZKol.

15. WYKAZ SZPITALI NA W POBLIŻU TRASY

Szpital Powiatowy w Limanowej, ul. Józefa Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa, 18-33-01-700
Szpital Miejski w Rabce- Zdroju, ul. Słoneczna 3, 34-700 Rabka-Zdrój

16. WYNIKI

Wyniki z każdego wyścig będą publikowane na stronie PZKol.pl.

17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

– zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZKol

– uczestnicy zawodów są zobowiązani do ubezpieczenia się we własnym zakresie (organizator ich nie ubezpiecza);

– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich;

– uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich obowiązkowa zgoda rodziców lub prawnych opiekunów);
– organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zaistniałe wypadki, kradzieże i zniszczony sprzęt;
– -we wszystkich sprawach nie objętych regulaminem decyduje Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem wyścigu.

 

 

 

 

 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>