Szanowni Państwo! 1% z odpisu podatku dla Artura Borka. Teraz można pomóc niepełnosprawnym przeznaczając więcej na cele charytatywne!!! Przekazaną darowiznę mogą Państwo odliczyć od podatku dochodowego!

Osoby fizyczne na cele pożytku publicznego mogą przeznaczyć darowizny pieniężne do wysokości 6% art. 26, ust. 1, pkt 9 a ustawy o podatku dochodowym. Osoby prawne do wysokości nie przekraczającej 10% art. 18, ust. 1, pkt. 1 ustawy o podatku dochodowym. Więcej informacji na temat podanych ustaw znajdą Państwo na stronie Fundacja Dla Osób z Urazem Rdzenia Kręgowego: fundacja-kregoslup.pl

Niezależnie od przekazanej darowizny ustawodawca dopuszcza przekazanie 1% z odpisu podatku. Proszę o przekazanie go na moją rzecz w celu pokrycia kosztów rehabilitacji.

Wypełniając PIT proszę wpisać numer KRS 0000164927 z adnotacją: pomoc dla Artura Borka.

Darowizny proszę wpłacać na konto fundacji z dopiskiem: Dla Artura Borka

Bank BPH oddział Gorzów Wlkp.
Fundacja dla Osób z Urazem Rdzenia Kręgowego
BPH KP LPK PL 17 1060 0076 0000 3200 0138 6238

Będę wdzięczny za każdą choćby najmniejszą pomoc!
Artur Borek