Kross plansza RVS_43ride

Zawieszenie Kross – Revo Virtual Suspension dzięki odpowiednio dobranym długościom i kątom nachylenia łączników działa niezależnie od napędu oraz posiada optymalne anty-sprężanie. W wyniku tego zawieszenie nie zapada się gdy naciskamy na pedały, a cały rower bardzo dobrze przyspiesza. Jednocześnie zawieszenie pozostaje bardzo czułe i reaguje na każdą, nawet najmniejszą nierówność terenu gwarantując bardzo dobrą przyczepność. Efekt ten został uzyskany także dzięki specjalnie opracowanej charakterystyce ugięcia. W początkowej fazie skoku siły działające na damper są na tyle duże by zniwelować opory jakie stawiają w nim uszczelki i hydrauliczne tłumienie. Poniższy wykres prezentuje charakterystykę przełożenia sił z osi tylnego koła na siły powodujące kompresję dampera

RVS_43ride

MAKSYMALNA EFEKTYWNOŚĆ PEDAŁOWANIA – anty-sprężanie to ruch dolnej krzywki do poziomu w miarę uginania się zawieszenia. Ruch ten powoduje wydłużanie odległość między środkiem suportu, a osią koła. Efektem tego jest naciąganie się łańcucha i przeciwdziałanie kompresji zawieszenia (zmniejszające się wraz ze wzrostem skoku). Właśnie dzięki optymalnemu anty-sprężaniu RVS jest bardzo efektywnym systemem zawieszenia.

ZAWIESZENIE ODIZOLOWANE OD NAPĘDU – RVS zbudowany jest z pomocą systemu krzywek, który doskonale izoluje zawieszenie od napędu. Działanie zawieszenia nie wpływa na napędzenie roweru.  Dzięki temu łatwiej udało się zredukować efekt „bujania” i uzyskać płynniejsze pochłanianie nierówności, które zawdzięczamy malejącemu anty-sprężaniu wraz ze zwiększającym się ugięciem zawieszenia.

ZMINIMALIZOWANY PEDAL KICK BACK – dzięki odpowiednim kątom zawieszenia przy maksymalnym ugięciu odchylenie korb wynosi niewiele ponad 11,5 stopnia. Warto dodać, że zawieszenie najczęściej pracuje w zakresie do 60% wartości skoku, a wtedy „pedal kick back” nie przekracza 9 stopni co jest praktycznie nie odczuwalne.

NIE USZTYWNIA SIĘ PODCZAS HAMOWANIA – przy maksymalnym ugięciu zawieszenia (100 mm)  osiągnęliśmy minimalne odchylenie hamulca. Oznacza to, że hamowanie praktycznie nie wpływa na jakość działania zawieszenia.  Zawieszenie nie usztywnia się podczas hamowania jak na przykład w systemach jednozawiasowych.

3 4

info: http://www.kross.pl/pl/technologia/rvs

2

1