Im ambitniejsze plany na przyszłość, tym dokładniejsze przygotowania. Sonia Skrzypnik w pracy nad celem nie jest zaangażowana sama, na jej sukces pracuje przyjaciel Grzegorz, który pilnuje aby nie zwalniała tempa. Nie od dziś wiemy, że na sukces jednego zawodnika pracuje kilka osób. Sonia wraz ze swoim operatorem Tomaszem Rodzikiem zabierze Was do swojego świata w sportowym stylu.

Produkcja: Tomasz Rodzik facebook.com/tomaszrodzikvideo